Certifierad Kontrollansvarig

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

J W Byggkonsult är Certifierad Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL) (Tidigare kallad Kvalitetsansvarig). Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollansvarig som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

Vi utför Kontrollansvar i hela Skåne: Malmö, Vellinge, Höllviken, Ljunghusen, Skanör, Falsterbo, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Trelleborg, Skurup, Svedala, Bara, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Ystad, Svalöv, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad Med flera, om ni inte hittar KA i hemtrakten.

När byggnadsnämnden enligt PBL 10:9 § kräver medverkan av en kontrollansvarig (KA) hjälper vi dig genom byggprocessen. Vi upprättar kontrollplan, bokar obligatoriska möten med byggnadsnämnden, granskar handlingar, gör obligatoriska byggkontroller på arbetsplatsen, granskar egenkontroller, dokumenterar och gör utlåtande inför slutsamråd.

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan BOEVERKET

FILM OM KONTROLLANSVARIG, YOUTUBE BOEVERKET 2

Boverket.se listar alla certifierade KA

Kontrollansvarig enligt PBL för nybyggnation av villa och garage:

För att projektet ska vara så kostnadseffektivt som möjligt gäller följande. Projektörer och entreprenörer måste ha egenkontrollplaner och checklistor. Elarbeten ska utföras  av behörig enligt Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2017:3. Vid rivning av befintlig byggnad inom entreprenaden krävs förmodligen också en rivningsplan, speciellt om där finns farligt avfall.

Uppdraget brukar se ut på följande sätt:

 •  Granskning av ritningar och övriga handlingar samt kontroll av projektörens egenkontroller. Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan.
 • Närvara vid tekniskt samråd.
 • Arbetsplatsbesök med kontroller av byggnation och entreprenörens egenkontroller. Besöken anges i kontrollplan.
 • Närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Närvara vid en slutbesiktning.
 • Närvara vid slutsamråd.
 • Avge ett utlåtande och ansökan om slutbesked.

Priset beror på objektets komplexitet och på hur kunniga projektörerna och entreprenörerna är. En villa brukar normalt ta 18-30 timmar. Maila eller ring för information och offert på just ditt bygge. Ritningar och underlag måste skickas till mig så jag kan göra en bedömning.

Bygglovsritningar

Tillbyggnad av enbostadshus samt plank.

För att projektet ska vara så kostnadseffektivt som möjligt gäller följande. Projektörer och entreprenörer måste ha egenkontrollplaner och checklistor. Vid rivning av befintlig byggnad inom entreprenaden krävs förmodligen också en rivningsplan , speciellt om där finns farligt avfall. Elarbeten ska utföras av behörig enligt Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2017:3.

Uppdraget brukar se ut på följande sätt:

 •  Granskning av ritningar och övriga handlingar samt kontroll av projektörens egenkontroller. Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan.
 • Arbetsplatsbesök med kontroller av byggnation och entreprenörens egenkontroller. Besöken anges i kontrollplan.
 • Avge ett utlåtande och ansökan om slutbesked.

En tillbyggnad brukar normalt ta 8-22 timmar. Tidsåtgången beror på storlek, komplexitet och på hur kunniga projektörer och entreprenörer är. Maila eller ring för information och offert på just din tillbyggnad. Ritningar och underlag måste skickas till mig så jag kan göra en bedömning.

Om byggnadsnämnden kräver mer än vad som ingår i uppdraget ovan tillkommer ersättning för:

 • Närvara vid tekniskt samråd.
 • Närvara vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök, utöver de platsbesök som ingår.
 • Närvara vid slutbesiktning.
 • Närvara vid slutsamråd.

Attefallshus , takkupor, balkonger, Avväxling av bärande vägg, ändring av planlösning, verksamhetsförändring eller lekplatser

Utförs på begäran.

Riksdagen.se Plan- och bygglag (2010:900)

Kontrollansvarig behörighet K  (Komplicerad nivå)

 

Tel: 0704-460809  e-post: Info@byggkontrollant.com © 2014 – 2020

Lämna ett svar