MIljö och Energi

Vi erbjuder energi och miljötjänster

Boverket har energiförbrukningskrav på byggnadsverk. Länk nedan.

Husklassifisering enligt boverketlogotype

Vad gör vår Energi- och miljösamordnare

Vår energi- och miljösamordnare skapar balans mellan och sammanlänkar olika krav inom energieffektivisering, kostnadseffektivitet, hållbarhet och miljövänlighet. Dessutom ansvarar samordnaren för att dessa frågor lyfts, koordineras och att samtliga involverade hålls informerade om alternativ och lämpliga val. Vi har bred kompetens och hjälper till i branscher såsom bygg- och fastighetsbranschen, industrin, infrastruktur eller transport och logistik.

Uppdrag vi utför

  • Energiberäkningar
  • Göra och följa upp mål och handlingsplaner inom miljö och energi
  • Initiera, driva och ansvara för miljö- och energibesparingsprojekt
  • Stödja organisationer genom bevakning och samordning av energi- och miljöfrågor
  • Utföra analyser, mätningar, beräkningar och föreslå förbättringsåtgärder
  • Samarbete med andra yrkesroller, exempelvis arkitekter och fastighetsförvaltare
  • Ta fram lösningar som ger bäst avkastning på längre sikt.

index


Tel: 0704-460809 –  e-post: Info@byggkontrollant.com © 2014 – 2020

Lämna ett svar